تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

استراتژی های موفق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

استراتژی های موفق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

امروزه اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. عصر حاضر به دلیل بالا بودن سرعت تولید دانش و نشر آن ، "عصر انفجار اطلاعات" لقب گرفته است. از جمله لوازم حیاتی و ضروری جهت رویارویی با این پدیده شگرف، توانایی استفاده از فناوری روز دنیا می باشد. این مقاله در راستای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های آموزشی،با توجه به لزوم تهیه طرح راهبردی آموزشهای الکترونیکی به موضوع استراتژی آموزش الکترونیکی پرداخته است جهت رسیدن به این مهم ابتدا لازم بود بحث آموزش الکترونیکی (E-Learning) مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

وجود یک برنامه استراتژیک و التزام به پیاده سازی آن کمک شایانی به ظهور یک نظام موفق آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی خواهد نمود.

افرادی که وظیفه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی توسعه برنامه ها را در تجارت ها بر عهده دارند، هر سال بیش از سال گذشته در زمینه یادگیری اینترنتی سرمایه گذاری می کنند. در واقع آموزش مجازی و محتوای  الکترونیکی در بهبود عملکرد کارکنان نقش بسزایی دارد. به دنبال چنین آموزش هایی، تجارت ها شاهد رشد روز ‌افزون عملکرد کارکنان و دست یابی به نتایج رضایت بخشی خواهند بود.

 

مطالبی که بایددر آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  توجه کرد به شرح زیر می باشد:

۱.   بنیاد آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی درتدریس آنلاین باید مبتنی بر یادگیری و توسعه و همچنین معیارهای تجارت استتار باشد؛

۲.  بهترین مدل ارزشیابی را جهت سنجش آموزش و توسعه تجارت به کار بگیرید؛

۳.  یادگیری مجازی و محتوای الکترونیکی باید همه جانبه باشد؛

۴.  محرک ارزشمند که شما را در آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  یاری خواهند کرد؛

۵.  تأثیر را ماندگار کنید.

 

 

بنیاد آموزش  مجازی و تدریس آنلاین باید مبتنی بر یادگیری و توسعه و همچنین معیارهای تجارت استتار باشد؛

زمانی که روی L&D یادگیری و توسعه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی متمرکز می‌شویم، در واقع تمام تمرکزمان روی اهداف آموزشی و راهکارهایی است که به تحقق این اهداف کمک می کنند. در ادامه آموزش مجازی ومحتوای  الکترونیکی روش هایی برای ارزشیابی آموزش ها نیز در نظر گرفته می شود. در ادامه با اقداماتی که باید در نظر گرفته شوند، آشنا می شوید.

 • باید اهداف تجارت را نیز به دقت در نظر داشته باشید. در ادامه باید تأثیر آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی را با استفاده از معیارهای کسب‌ و‌کار و آموزش بسنجید.
 • در این راستا باید مدلی را مورد استفاده قرار دهید که در عین حال که یادگیری عمیق تری را برای فراگیران به همراه دارد، اهداف تجارت را نیز محقق کند.

بهترین مدل ارزشیابی را جهت سنجش آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی توسعه تجارت به کار بگیرید؛

مهمترین قدم انتخاب یک سیستم ارزشیابی است که وظیفه بسیار خطیری خواهد بود. اما با استفاده از یک مدل درست به نتایج زیر دست پیدا می کنید:

 • چه فاکتورهای ارزیابی شده اند؛
 • این سنجش، چگونه انجام می شود؛
 • نتیجه ارزشیابی چگونه بررسی می شود.

 اما موفقیت آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در گرو این است که مدل ارزشیابی با چه ساز‌و‌کاری هماهنگ شده است. به عنوان مثال:

 • آموزش های مجازی  متفاوت

به عنوان مثال، میزان رضایت از یک شیوه آموزش با مهارت های آموزش و ابزاری که در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است، بسیار متفاوت است.

 • اهداف متفاوت در آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی

به عنوان مثال، اهداف آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی زمانی که در یک تجارت به کار گرفته می شود، بسیار متفاوت خواهد ‌بود. متعاقباً روش ها و شیوه های آموزشی که در آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی سیستم  lms، به کار برده می شوند نیز به مراتب متفاوت خواهد بود.

نکته: ارزشیابی تنها به معنی ارزیابی عملکرد نیست. بلکه در ارزشیابی باید به این نکات توجه شود که برگزاری کلاس مجازی و اموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  با استفاده از نرم افزار آموزش الکترونیکی پژوهش اداری کارکنان آمده و تا چه اندازه اثر بخش بوده است. از این گذشته استفاده از نرم افزار آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و   ال ام اس تا چه اندازه در تحقق اهداف تجارت بهبود عملکرد فراگیران نقش داشته است.

یادگیری مجازی و محتوای الکترونیکی باید همه جانبه باشد؛

 این بدان معنا است که علاوه بر بهبود عملکرد کارکنان باید خصوصیات فردی آنها را نیز بهبود بخشید.

در نرم افزار آموزش مجازی از راه دورمحتوای نو، از فاکتورهای متعددی استفاده می شود و این فاکتورها عبارتند از:

۱.  تعامل و ایجاد انگیزه در فراگیران

۲.  ارائه راه کارهایی که یادگیری عمیق را برای آنها به همراه خواهد داشت.

۳.  تأمین حوزه تمرین به منظور دستیابی به مهارت های بیشتر

۴.  به کارگیری آموزش های مجازی و محتوای الکترونیکی

۵.  تقویت یادگیری به منظور افزایش ماندگاری

۶.  اعمال تغییرات ارزنده در رفتار

علاوه بر این ما ضمن ارائه نرم افزار آموزش الکترونیکی محتوای نو به شما توصیه می‌کنیم که:

 • از روش هایی برای بهبود تعاملات اجتماعی و افزایش توانایی کار گروهی نیز استفاده کنید.
 • فراگیران را به خودآموزی ترغیب کنید.

 

 

 

محرک ارزشمند که شما را در آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی یاری خواهند کرد؛

الف)  از معیارهایی استفاده کنید که فراگیر را با خود همراه کند؛

درگیر کردن فراگیران در دوره های آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بسیار حیاتی است. در این راستا باید معیارهایی ازاین دست را در ‌نظر بگیرید.

 • ویدئو‌هایی حاوی پیام مدیریت در خصوص اهمیت و ارزش این دوره‌ای آموزش مجازی را برای فراگیران تهیه کنید.
 • با تهیه ویدئوهایی به فراگیران نشان دهید در ‌صورتی که زمان کافی را جهت یادگیری محتوای آموزشی و آموزش الکترونیکی اختصاص دهند، به چه امتیازاتی دست پیدا می کنند.

ب) با استفاده از یک رویکرد جامع و همه‌جانبه برنامه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی را پیش ببرید؛

به محض اینکه اهمیت استفاده از نرم افزار آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  LMS را به فراگیران آموختید، باید محتوایی را انتخاب کنید که فراگیران را ترغیب به حضور و اتمام آموزش مجازی کند. به عنوان مثال:

 • مسیرها ی آموزش مجازی  شخصی سازی شده‌ای برای آنها در نظر بگیرید.
 • نکات آموزشی کوچکی را با گردآوری نظرات فراگیران برای تدریس مجازی انتخاب کنید.

ج)  در جهت یادگیری و بهبود فضای ارائه سرمایه‌گذاری کنید.

به این منظور باید تمرکز خود را روی اصولی مانند تقویت آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی، تکرار و تمرین و معرفی کاربردها و موارد استفاده از آموزش ها متمرکز کنید. به این ترتیب فراگیران را به آموختن ترغیب می‌کنید.

د)  در آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی، آموزش‌های ضروری را نیز در نظر بگیرید.

به این ترتیب می توانید آموزش های لازم در خصوص مشکلاتی که در حین انجام وظایف برای کارکنان پیش خواهد‌ آمد را تهیه و در اختیار آنها قرار دهید. آنها ضمن استفاده از نرم افزار آموزش از راه دور مشکلات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع خواهند کرد.

 

 

 

 تأثیرآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  را ماندگار کنید.

 پس از تنظیم و ارائه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی باید در فواصل زمانی منظم سنجش هایی را نیز به عمل آورید تا به میزان اثر بخشی آموزش  مجازی در راستای دست یابی به اهداف تجارت پی‌ببریم. به این ترتیب می توانید محتوای آموزشی مورد نیاز را به سامانه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  lms بیفزایید.

پس از مشاهده تأثیرات عینی آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  در تجارت باید به دنبال معیارها و روش های باشید که ماندگاری آموزش ها را افزایش دهد. در این راستا می توانید:

۱.  در کنار آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، این نکات را نیز در نظر بگیرید.

✔ افزودن کیفیت آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی حرفه ای

✔ چالش های آموزش مجازی و تدریس مجازی اثر بخش

✔ آموزش مهارت

و در آخر ......

 • آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی در تجارت ها و کسب و کار ها عملکرد کارکنان را به مراتب افزایش می دهد اما تنها استفاده از یک نرم افزار  ال ام اس کافی نخواهد بود و باید فاکتورهای زیادی را در آموزش مجازی و  و تولید محتوای  الکترونیکی در‌نظر گرفت.

 

 • در این شیوه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  باید نیازهای فراگیران را به بهترین شکل پوشش دهید و آموزش های متنوعی را در اختیار آنها قرار دهید. از این گذشته شما باید به دنبال راهکارهایی باشید که یادگیری عمیق را برای فراگیران به دنبال داشته باشد.

 

 

 •  در آموزش مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی فراگیران را در راستای یادگیری فردی و بهبود مهارت های خود ترغیب کنید. به این ترتیب نرم افزار آنلاین شما را در راستای دستیابی به اهداف تجارت یاری خواهد کرد.  کیفیت عملکرد کارکنان شما ضامن موفقیت تجارت شما خواهد بود.

 

اکنون در حال سپری کردن دوران سختی هستیم. مهم این است که صراحت و منطق خود را در این دوران حفظ کرده و به بهترین وجه ممکن تلاش کنیم. با استفاده از گزینه های زیادی که سیستم های آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی در اختیارمان قرار می دهد، می توانیم برنامه های آموزش مجازی  سازمان و کسب و کارمان را ادامه داده و یا  آنها را ارتقاء بخشیم. این به معنی این است که پروژه های سازمانی ما در دوران بحران نیز همچنان در حال پیشرفت هستند. وظیفه  هر یک از ما این است که پیام امید ما به افرادی که آموزش می دهیم، به خوبی منتقل می شود. کمک به افرادی که دور کار هستند و مهارتهای جدیدی را باید یاد بگیرند، موجب می شود که باور داشته باشیم که ما توانایی ایجاد فردایی بهتر را داریم و این چراغی است که می تواند ما را در تمام لحظات دشوار هدایت کند 

 

 

مولف :مریم اسماعیلی 

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ ضرورت تولید محتوای الکترونیکی آموزشی
◆ تولید محتوای الکترونیکی یا آموزش سنتی ؟
◆ تولید محتوا چیست؟
◆ یادگیری معکوس درتولید محتوای الکترونیکی
◆ مدرس تولید محتوا شوید

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)