صفحه اول

پنل من

جستجو

ثبت نام/ ورود
بازدید کننده گرامی به محتوای نو خوش آمدید
دوره ها > هنرستان کامپیوتر آنلاین > پایه یازدهم رشته کامپیوتر > آموزش کارگاه نوآوری و کارآفرینی
آموزش کارگاه نوآوری و کارآفرینی

آموزش کارگاه نوآوری و کارآفرینی

ثبت نام در دوره

880 هزار تومان
اطلاعات دوره
دستاورد دوره
بازار کار
مخاطبان دوره
ارتباط با پشتیبانی

تلگرام

ایتا

اینستاگرام

شناسنامه دوره
مدرس دوره
شهریه دوره 880 هزار تومان
مدت دوره حضوری
۱

پودمان 1 : حل خلاقانه مساله ها


دانلود
قیمت :2300تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :100تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :100تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :2000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :100تومان
نوع محتوا :video


دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :2000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :3000تومان
نوع محتوا :video

۲

پودمان 2 : نوآوری و تجاری سازی محصول


دانلود
قیمت :0تومان
نوع محتوا :video


قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :1000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > دانلود
قیمت :5000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :2000تومان
نوع محتوا :video

۳

پودمان 3 : در مرحله تدریس و تدوین

۴

پودمان 4 : در مرحله تدریس و تدوین

۵

پودمان 5 : در مرحله تدریس و تدوین

مشاهده سایر دوره های مرتبط
شاید آموزشها و مقاله های زیر برای شما مفید باشد
رفرنس ، مرجع و منابعی که برای تهیه این دوره از آنها استفاده شده است
کلمات کلیدی
کارگاه نوآوری و کارآفرینی حل کتاب نوآوری و کارآفرینی جواب فعالیتهای کتاب نوآوری و کارآفرینی جواب فعالیتهای کتاب نوآوری و کارآفرینی عکس کتاب نوآوری و کارآفرینی گام به گام نوآوری و کارآفرینی حل تمرین کتاب نوآوری و کارآفرینی فیلم آموزش کتاب نوآوری و کارآفرینی دانلود کتاب نوآوری و کارآفرینی محتوای آموزشی کتاب نوآوری و کارآفرینی تولید محتوای کتاب نوآوری و کارآفرینی محتوای الکترونیکی کتاب نوآوری و کارآفرینی پاسخ فعالیتهای کتاب نوآوری و کارآفرینی خلاصه کتاب نوآوری و کارآفرینی فیلم آموزشی پودمانهای کتاب نوآوری و کارآفرینی پاسخ پودمانهای کتاب نوآوری و کارآفرینی