صفحه اول

پنل من

جستجو

ثبت نام/ ورود
بازدید کننده گرامی به محتوای نو خوش آمدید
دوره ها > هنرستان کامپیوتر آنلاین > پایه یازدهم رشته کامپیوتر > آموزش پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
آموزش پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

آموزش پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

ثبت نام در دوره

1 میلیون 680 هزار تومان
اطلاعات دوره
دستاورد دوره
بازار کار
مخاطبان دوره
ارتباط با پشتیبانی

تلگرام

ایتا

اینستاگرام

شناسنامه دوره
مدرس دوره
شهریه دوره 1 میلیون 680 هزار تومان
مدت دوره حضوری
۱

پودمان 1: کار با نرم افزار صفحه گسترده اکسل Excel

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :15000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :15000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :15000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :10000تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :15000تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :15000تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

۲

پودمان 2: طراحی صفحات وب ایستا | Static

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video

۳

پودمان 3: طراحی صفحات وب داینامیک | Dynamic

۴

پودمان 4 : پیاده سازی پایگاه داده در وب

۵

پودمان 5 : مدیریت صفحات وب پویا

مشاهده سایر دوره های مرتبط
شاید آموزشها و مقاله های زیر برای شما مفید باشد
رفرنس ، مرجع و منابعی که برای تهیه این دوره از آنها استفاده شده است
کلمات کلیدی
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب آموزش پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم کامپیوتر گام به گام پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فیلم آموزشی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فیلم آموزشیپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم کامپیوتر فیلم آموزشی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم کامپیوتر هنرستان فیلم آموزشی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب هنرستان فیلم آموزشی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فنی وحرفه ای فیلم آموزشی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم آموزش درس پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب سیستمهای اطلاعاتی یازدهم سیستمهای اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر آموزش پودمان اول سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب آموزش پودمان دوم سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب آموزش پودمان سوم سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب آموزش پودمان چهارم سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب آموزش پودمان پنجم سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب