آموزش تولید محتوای الکترونیکی و
تولید سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی
و تولید نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی سخنران مجازی | آموزش تولید محتوای الکترونیکی | محتوای نو
نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی سخنران مجازی

این نرم افزار دارای بخشهای متعددی میباشد که عبارتند از :

الف : آموزش تندخوانی و فن بیان در زمان سخنرانی مجازی جلوی دوربین

ب: متن خوان ویژه سخنرانان مجازی

 

به این محتوا امتیاز بدهید