آموزش تولید محتوای الکترونیکی و
تولید سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی
و تولید نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

درباره محتوای نو بیشتر بدانید | آموزش تولید محتوای الکترونیکی | محتوای نو
درباره محتوای نو بیشتر بدانید

 

بیانیه چشم انداز محتوای نو :

از آنجاییکه آموزش به فراگیران و آموزش به منابع انسانی هر سازمان و شرکتی ، فرایندی مداوم بوده و باید بصورت دوره ای و سرفصلهای جدید انجام پذیرد ،محتوای نو ، روشهای آموزش الکترونیکی و همچنین ابزارها وروشهای صحیح و اصولی تولیدمحتوای الکترونیکی اثربخش را به اشخاص و سازمانها ارائه میدهد تا ، فرایندهای آموزشی هر سازمان بطور صحیح و کارآمد با توجه به فرهنگ سازمانی و نیازآموزشی در درون سازمان بدون وابستگی به هر شخص ، شرکت یا نهادی انجام پذیرد.

ماموریت محتوای نو :

توانمند سازی مدرسان و سازمانها در حوزه آموزش الکترونیکی و تولید محتوای اثربخش و توسعه منابع انسانی سازمانها از طریق آموزش مداوم


گروه مهندسی وآموزشی محتوای نو خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه میدهد :

الف : خدمات فنی و مهندسی در حوزه تولیدوانتشار محتوای الکترونیکی

1-ارائه نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی

2-ارائه سامانه های آموزش الکترونیکی (LMS)

3-برگزاری دوره های تولید محتوای الکترونیکی (در حوزه آموزش)

4-برگزاری دوره های تولید محتوا (تولید محتوای وب سایت) 

5-تولیدمحتوای الکترونیکی بصورت اختصاصی برای سازمانها و موسسات

6-تولید محتوای الکترونیکی عمومی و انتشار از طریق سامانه LMS محتوای نو

7-مشاوره به سازمانها و موسسات جهت تولید محتوای الکترونیکی و راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی

8-برگزاری دوره های فناوری اطلاعات (طراحی وبسایت و برنامه نویسی اندروید)

ب: خدمات زیرساختی در حوزه آموزش الکترونیکی

1. نیازسنجی آموزشی در سازمانها

2. طراحی محتوای آموزشی ( آموزش الکترونیکی ) در سازمانها

3. تولید محتوای آموزشی (محتوای الکترونیکی و غیر الکترونیکی) در سازمانها

4.پیاده سازی و اجرای دوره های آموزش الکترونیکی در سازمانها

5.ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی در سازمانها

6.مشاوره در تمام حوزه های آموزش الکترونیکی اثربخش به سازمانها

7.نظارت و ارزیابی اجرای دوره های آموزش الکترونیکی کوتاه مدت و بلند مدت سازمانها

 

لیست مشتریان و نمونه کارها

لیست دوره ها و خدمات محتوای نو

جهت دریافت مشاوره  M + نام شخص یا سازمان خود را به شماره 09191195991 ارسال فرمائید.

کارشناسان ما به محض دریافت اطلاعات ، با شما تماس خواهند گرفت.

 

 

 

 

به این محتوا امتیاز بدهید