انتشار محتوای الکترونیکی از طریق سامانه LMS

به منظور ارائه آموزش الکترونیکی به پرسنل خود ابتدا باید ابتدا وارد سامانه LMS شوید و یک بنر زیبا برای دوره آموزشی خود طراحی و بارگزاری نمائید.

سپس سرفصلها و مباحث دوره اموزشی را وارد سامانه نموده و در نهایت محتوای الکترونیکی مباحث را بارگذاری نمائید.

مخاطبان سامانه LMS میتوانند از طریق وب سایت یا از طریق اپلیکیشن موبایل که محتوای نو برای شما طراحی نموده است ، وارد سامانه LMS شوند و به محتوای الکترونیکی دسترسی پیدا نموده و اقدام به یادگیری نمایند.

ورود به صفحه LMS جهت تست سامانه