تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

شیوه نگارش تولید محتوای الکترونیکی

شیوه نگارش تولید محتوای الکترونیکی 

 

ماهیت ارتباط الکترونیکی به شیوه بر خط

 

هدف نگارش ایجاد ارتباط با خواننده است و هرچه شیوه نگارش منطقی باشد این ارتباط آسان تر برقرار می یشود . محیط نشر الکترونیکی بر خلاف نشر سنتی از الگوی نظم خطی پیروی نمیکند . یک کتاب از صفحه عنوان و فهرست گرفته تا انتهای آن دارای منطق چیدمانی خاص خود است . درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی این تقدم و تاخر ضرورتی ندارد و با استفاده از «پیوندهای » موجود درصحفه سایت ، مرور و مطالعه منبع امکان پذیر می گردد. علاوه بر آن ، بی تردید دور شدن از خطی بودن متن های چاپی ، منجر به تغییراتی در ماهیت شناخت می شود . پیامد های آن تغییراتی شناختی ، آگاهی روز افزون از تصویر ، رنگ ، چشم انداز جهانی و توانایی فراهم آوردن گستره وسیعی از محرک ها به صورت خود انگیخته است .

 

باوجود اینکه ارتباط بر خط از نوع ارتباط نوشتاری است ، تا اندازه ای به ارتباط گفتاری شباهت دارد . بسیاری از افراد هنگام نوشتن نامه های الکترونیکی احساس میکنند که درحال صحبت کردن هستند . شیوه تعامل همزمان و ارتباط دیجیتالی همانند مکالمات که درحال صحبت کردن هستند . شیوه تعامل همزمان و ارتباط دیجیتالی همانند مکالمات معمولی ، ارتباطی پویا و سرشار از بدیه گویی است . متن های دیجیتالی مشخصا نوعی نوشتار محسوب می شوند .

 

پیکسل ها یا همان نقاط تصویر صفحات کامپیوتری به شکل حروف و کلماتی ظاهر می شوند که آنها را میخوانیم و می نویسیم . نوشتار دیجیتالی به دلیل نداشتن ماهیت قابل لمس ، ضعیف به شمارمی رود . می توان مکالمات نوشته شده در اتاق های گفتگو و یا نامه های الکترونیکی را با استفاده از چاپگر چاپ و لمس کرد ولی ارتباط در فضایی جدا ازاینکارها صورت می گیرد .

 

مذاکرات رایانه ای ، نوع دیگر از ارتباطات فراهم شده از طریق نگارش رایانه ای که درآن می توان اطلاعات و اخبار زیادی را رد وبدل کرد . در این مورد ، نوشته دیجیتالی جایگزین چاپ نمی شود ، بلکه جای ملاقات های روردر رو و ارتباطات شفاهی را میگیرد . مذاکرات رایانه ای ، لزوم تجمع اشخاص دریک زمان و مکان را برطرف میکند .

 

حتی امروزه بسیاری ازگردهمایی های همزمان نیز با استسفاده ازاین شیوه انجام میگیرد. آنچه که در مجموع ، در اثر این نوع ارتباط و شیوه اطلاع رسانی رخ میدهد . این است که کیفیت و نوع خاصی از مناسبات ارتباطی در فضای رایانه ای بروز میکند . کیفیتی که بدون ایما و اشاره های حرکت بدن ، موقعیت ، قدرت نفوذ شخصیت ، جنیست ، سبک لباس پوشیدن ، شناخت طرف مقابل ، کاغذ و قلم و زمان ومکان تجلی میکند .

 

ارتباط گفتاری برخط نیز همانند مکالمات روزمره پویا ، تعاملی و زودگذر است و لی از مزایای غیرکلامی و فرازبانی بی بهره است . کاربران کامپیوتر با استفاده ازعلائم نوشتاره از u به جای you یا rبه جای are و املای عجیب غریب سعی در حال این مشکل کردند. برای نمونه برای نشان دادن عصبانیت در زبان انگلیسی از حروف بزرگ و یا ازشکل های مخفف گفتاری وکلام عامیانه استفاده میشود .

 

شیوه نگارش برخط در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

شیوه نگارش برخط مشابه نگارش متن چاپی نیست . دراین شیوه نوع خاصی از فناوری ارتباطی عرضه میشود که شامل گوناگونی گسترده ای از روش های نگارش است ؛ پردازش کلمات ، متن دگرگون شده ، نامه نگاری الکترونیکی ، خدمات پیام رسانی و مذاکرات رایانه ای مهم ترین آنها محسوب می شوند . درهمه آنها ، رایانه ، واسه ارتباط بین نویسنده و خواننده است . مردم برروی وب مطالب را به شکلی سریع و گذرا میخوانند .

 

نگاه آنها ازیک مطلب به سرعت به مطلب دیگر می رود . مطالب را با این دید برروی شبکه تار گستر قرار میدهند که خواندگان هرچه سریعتر و با قابلیت خوانایی بیشتر آنها را بخوانند . نگارش الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی را باید ادامه همان انگیزه ای دانست که نوشتن بادست و چاپ با آن آغاز شده بود . نگارش الکترونیکی در مقایسه با چاپ ، زمان کمتری برای نسخه برداری و فضای کمتری برای اندوختن لازم دارد .

 

 

نگار ش درتولید محتوای الکترونیکی

 

با اتکا به نگارش الکترونیکی و ثبات کلمات برروی صحفه رایانه ، خواننده می تواند درباره آنها بیندیشد، به بخش های پیشین رجوع کند و حلقه های ارتباط دهنده بحث را بازبینی کند و نهایتا آن را برای مخاطبان ارسال کند ، بی آنکه از جای خود در مقابل رایانه تکانی خورده باشد. این کارها همه در انزوا انجام می گیرد. نگارش الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در عین حال واژگون کننده فرهنگ چاپی است . کنار گذاشتن کاغذ وقلم ، کلمه سازی رایانه ای ، سهولت تغییردادن نوشته دیجیتالی ، جسمیت نداشتن نشانه ها روی صحفه رایانه درمقایسه با جوهر روی صحفه کاغذ ، متن را از دفتری با ثبات به دفتری فرار تغییرمکان میدهد .

 

همچنین متون دیجیتالی در محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی خود را به دست نویسندگان متعدد می سپارند . هر پرونده ممکن است بین اشخاص مختلف رد وبدل شود و هر شخصی روی محتوا و آموزش کار کند ونتیجه آن باشد که درشکل گیری آن برصفحه رایانه  یا روی کاغذ چاپ شده ، هیچ ردی از هویت اشخاص هویدا نباشد .

علاوه برآن ، برنامه های متون متراکم خواننده را ترغیب میکند که به متن به مثابه میدان یا شبکه ای از نشانه ها بنگرد که میتواند در آن بندهای خود را به وجود آورد ، بندهایی که ممکن است بخشی ازمتن شود و بنا به میل خوانندگان دیگر ، ادامه یا تغییر پیدا کند . این متن که ممکن است هزاران نفر درآن تداخل و تصرف کرده باشند در دسترس هزان نفر دیگر قرار می گیرد که خود نیز میتوانند در آن تاثیر بگذارند .

 

نظریات مطرح در زمینه نگارش  متون آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

 

در زبان انگلیسی توصیه های خاصی برای نگارش متون برخط در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی شده است که می تواند در زبان فارسی هم کارایی داشته باشد . این توصیه ها توسط نویسندگانی چون جانز استری هووک و دیوید کریستال زبان شناس برجسته انگلیسی ، جری مک گاورن و نورتن یاکوب نیلسن و دیگران درمقالات و کتاب های مختلفی ارائه شده است . چکیده نظریات این زبان شناسان متخصصان تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی به شرح زیر می باشد:

 

◆ هدف خود را ازنگارش مشخص کنید.

◆ مخاطب خود را بشناسید .

◆ متن را کوتاه نگه دارید.

◆ صحت علمی مطالب خود را ارائه دهید.

◆ از متادیتاها استفاده کنید.

◆ از هایپرلینک کردن مفهومی استفاده کنید.

◆ تاریخ نگارش متن راحتما ذکر کنید.

◆ باتوجه به نظریات مطرح در زمینه نگارش پاراگراف درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

با تیتر شروع کنید .

◆ استفاده از چکیده به متن شما اعتبار می بخشد .

◆ هر پاراگراف را به یک ایده اختصاص دهید.

◆ پاراگراف ها و جملات را کوتاه بنویسید.

◆ از جملات مستقیم و کوتاه استفاده کنید .

◆ به نوع افعال و واژگان خود توجه کنید.

◆ توجه به رعایت اصول ساده نویسی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

در ساده نویسی باید واژگان پایه ، دانش پایه ، زبان و بیان ، طول نوشته ، شیوه خط ف شیوه نقطه گذاری ، و ارزیابی و ویراستاری نوشته را مدنظر قرارداد. مسائل نوشتن دو وجه دارد ، یکی جنبه زبانی ست ، و دیگر ساختار منطقی گزاره های متن در مقاله یا کتاب یا گزارش کتبی و شفاهی .

 

 

تولید محتوای الکترونیکی در صنعت آموزش

 

مهم این است که بدانیم ، چگونه بنویسیم تا مخاطب به خواندن نوشته های ما علاقمند شود و تحت تاثیر آن قرار گیرد . جمله ها باید گیرا و رسا مربوط به هم و کامل کننده هم باشند تا خواننده آنها را با علاقه بخواند و دنبال کند . ساخت بافت نوشته باید طوری که اگر خواننده جمله ای از آن را از نظر بیندازد ، نوشته معنا و گیرایی خود را ازدست بدهد . بهتر است از واژه هایی استفاده کنیم که آهنگی خوش و بارعاطفی بیشتری دارند .از آوردن سخنان زائد و تا آنجا که ممکن است عبارت ها و جمله های معترضه ، نوشتن چمله های مرکبی که در آنها احساسات و عواطف و معانی و مفاهیم و صفت ها و قیدهای گوناگون به کار رفته است ، پرهیز کنیم .

 

توجه به روش های پرورش مطالب نوشتاری درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

اگر چه افراد شیوه خاصی را برای پرورش مطلب در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی مورد نظر خود در پیش میگیرند، لیکن در زبان فارسی دسته بندی خاصی برای انواع شیوه های پرورش مطلب پیشنهاد شده است . از جمله :

تعریف که به توضیح و تشریح اجزا ، استنتاج خواص و احکام مربوط به مطلب می پردازد .

 

 

 

توصیف که جلوه های ظاهری و جلوه های باطنی شخص  یا مطلبی را با استفاده از افعال و صفات مناسب برای مخاطب برجسته می سازد .

✔ مقایسه که وجوه تشابه و تفاوت امور یا مطالب مورد نظر را معلوم میکند .

✔ مقایسه که وجوه تشابه و تفاوت امور یا مطالب مورد نظر را معلوم میکند .

✔ بررسی علل و نتایج که به مرورشریاط و حوادثی می پردازد که درهمان زمان یا قبل از وقوع رویداد منجر به بروز آن شده است .

✔ استدلال و اقناع که هدف یا مجاب ساختن مخاطب و قانع کردن او وبه کرسی نشاند دعواست و یا ترغیب ور تحرک مخاطب به انجام کاری مدنظراست .

✔ ارائه راه های دیگر از جمله آوردن تمثیل و حکایات ، افزودن لطیفه و شعر و شاهد آوردن از منابع و اشخاص مورد قبول و احترام جامعه طبقه بندی و بخش مطالب ، استفاده از گفتگو به صورت سوال و جواب

 

 

استفاده از سبک هرم وارونه در ارائه مطالب مهم در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

فراگیران شما دوست دارد تا مطالب را به ترتیب اهمیت بخواند و اطلاعات مورد نیاز خود را درکوتاه ترین زمان ممکن  به دست آورد .

 

استفاده از سبک هرم وارونه درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی راهی است که این امکان را به او امکان میدهد . درشیوه هرم وارونه بهتر است هر صحفه با اطلاعاتی واضح و مشخص آغاز شود تا خواننده با یک نگاه کلی به صفحه ببیند مطلب ، مورد علاقه یا نیاز او درآن صحفه موجود است یا خیر ، همانند پاراگراف اول اخبار با استفاده از هرم وارونه خواننده می تواند با توجه به وقت و کشش خود اطلاعات را دریافت کند .

 

بنابراین درسبک هرم وارونه بهترین اطلاعات بالای هرم است ، یعنی ما اصل مطلب را می گوییم و پایین می آییم و این برخلاف سبک تاریخی است که در آن مطلب طولانی می شود . به طور کلی در هرم وارونه شتاب اهمیت دارد و درهمه جای آن غیراز پاراگراف دوم که در واقع نگاهی دوباره به عنوان مطلب است ، شتاب وجود دارد و پاراگراف دوم در خدمت مطلب است .

 

اصطلاحات و سبک مطالب درسراسر سایت باید بایکدیگر سازگار باشند زیرا ناسازگاری موجب مغشوش شدن ذهن و به حاشیه رفتن خوانده می شود .

متن وطراحی سایت باید هماهنگ و معرف یکدیگر باشد ، چرا که هدف اصلی سبک و محتوا کسب موفقیت است . اشتباهات دستوری ، تایپی و املایی می تواند اعتماد خوانندگان را از بین ببرد .

درانتخاب واژه ها دقت کنید .

◆ اختصارات را به طور کامل تشریح کنید .

◆ از نقل قول ها و افعال قوی بهره بگیرید .

◆ از نوشتن مطالبی که از نظردرک زمان بیشتری را می طلبد بپرهیزید.

◆ ویرایش اولیه را به بررسی سبک و آهنگ نوشته شدن متن اختصاص دهید .

 

 

سوال های زیر از خود بپرسید :

✔  آیا متن واضح و شفاف است ؟

✔ آیا ضروری است ایا راه کوتاه تری برای بیان آنچه گفته شده است وجود دارد ؟

✔ آیا راه ساده تری برای بیان موضوع وجود دارد ؟

✔ ویرایش نهایی را به بررسی نکات گرامری و املائی اختصاص دهید .

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ آموزش طراحی وب سایت و ساخت اپلیکیشن اندروید
◆ ویدئو مارکتینگ | دیجیتال مارکتینگ
◆ درباره محتوای نو بیشتر بدانید
◆ جايگاه آموزش الكترونيكي در دانشگاههاي علوم پزشکی
◆ شیوه نگارش تولید محتوای الکترونیکی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)