تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

چشم انداز یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

چشم انداز یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

یادگیری الکترونیکی یکی از انواع آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی است .بطوریکه پیش از این اشاره شد ، آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی میتواند شامل سیستمهای مبتنی بر پست ،رادیو ، تلویزیون و مکاتبه باشد . یادگیری الکترونیکی نیز یکی از انواع تکامل یافته این نوع آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی است .

 

یادگیری الکترونیکی ممکن است ، برای افراد مختلف ، مفاهیم گوناگون داشته باشد . البته این موضوع قابل درک است . تلویزیون ، تلفن ، حتی کتاب نیز ، همگی نزد افراد مختلف ممکن است مفاهیم متفاوتی داشته باشد .

یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

 

پیش از آنکه کسی آنرا «یادگیری الکترونیکی »بنامد ،دراواخر سال 1997 «الیوت میسی » گفت «یادگیری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری شبکه ، برای طراحی ، تحویل، انتخاب، اداره و توسعه یادگیری » هورتون با اشاره به وجود تعاریف پیچیده فراوان کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و رایانه ای برای خلق تجربه یادگیری .

 

واکر می گوید :مفهوم یادگیری می تواند شامل فعالیتهای گسترده ای باشد ؛ از پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی و پشتیبانی از یادگیری از راه دور تا فعالیتهای مبتنی بررایانه مجزا . یادگیری الکترونیکی در

آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به هرکدام یا هرترکیبی از فعالیتهای زیر اشاره دارد :

 

✔ استفاده از وب به عنوان جایگزین و یا مکمل کتابخانه

✔ استفاده از رسانه الکترونیکی برای گرد آوری وارائه مطالب یادگیری  درآموزش مجازی و محتوای الکترونیکی

✔  استفاده از اشتراک الکترونیکی فضاهای یادگیری ، محلهای مباحثه و غیره

✔ استفاده از شبیه سازی ، دنیای مجازی و غیره

✔ استفاده از سنجش و بازخورد الکترونیکی

 

این فعالیتها درماهیت خود متفاوتند ، و یادگیرند گان برای اینکه احساس کنند در محیط الکترونیکی هستند ، ترکیب فعالیتهایی درون آن محیط برایشان اهیمت دارد . مثلا گرد آوری و ارائه مطالب فرایندی یک طرفه است . ممربی این کار را انجام  میدهد و یادگیرندگان از نتایج آن استفاده می کنند .

 

سلومن یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی را به معنی استفاده از فناوری در یادگیری میداند که یادگیری بطور عمده از طریق اینترانت ، اینترنت ، شبکه ارتباطی داخی – خارجی یا وب ارائه یا دریافت می شود .

 

 روزنبرگ یادگیری الکترونیکی دارای سه ضابطه می داند :

✔ یادگیری الکترونیکی در آموزش  مجازی شبکه ای است ، قابلیت بهنگام سازی فوری ، ذخیره / بازیابی ، توزیع و اشتراک اطلاعات و آموزش را دارد .

✔ با استفاده ازفناوری اینترنتی آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی استاندارد از طریق رایانه به کاربر نهایی ارائه میشود.

✔ تمرکز آن برروی یادگیری راه حلهای یادگیری که فراتر از پارادایم سنتی آموزش است .

 

 

کلارک و مایر یادگیری الکترونیکی  در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به عنوان آموزش ارائه شده از طریق دیسک نوری ، اینترنت یا اینترانت با ویژگیهای زیر تعریف میکنند :

 

✔ گنجاندن محتوای مرتبط با هدف یادگیری درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔ استفاده از روش تعامی ، مانند کاربرد مثال و تمرین برای کمک به یادگیری درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی 

✔ استفاده از عناصر رسانه ای مانند واژه ها  و تصاویر برای ارائه متن و روشها درآموزش مجازی وتولیدمحتوای الکترونیکی

✔ ایجاد دانش نو و مهارتها مرتبط با هدفهای یادگیری فردی یا مربوط به بهبود کارآیی سازمانی در آ»وزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

 

 

چشم انداز یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

 

دراین تعریف چند عنصر درباره یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی وجود دارد :

✔ دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی شامل محتوا (اطلاعات ) و روشهای آموزشی (فنون ) است که به مردم دریادگیری محتوا کمک می کنند .

✔ دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی از طریق رایانه ای که واژه ها به شکل متن گفتاری یا چاپ شده و تصاویر مانند اشکال ، عکسها ، نقاشی متحرک ، یا ویدیو ارائه می شود .

✔ دوره های یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی بر آنند که به یادگیرندگان در رسیدن به هدفهای یادگیری شخصی یا انجام وظایف شغلی کمک کند به شیوه ای که موجب بهبود حرکت در مسیر هدفهای سازمان شود .

 

درواقع حرف "e " در "E-Learning " به چگونگی انجام یادگیری در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی اشاره دارد . حرف "learning" در ترکیب "E-Learning" اشاره به ماهیت (محتوا و راههای که به مردم دریادگیری کمک میکند ) اشاره می کنند و«چرا » به علت کار (دستیابی به هدفهای آموزشی فردی و سازمانی ) اشاره می کند .

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی امکان انعطاف در دسترسی را در هرجایی و معمولا درهرزمانی فراهم نموده و امکان  مشارکت را ازمیان برداشتن مرزهای زمان و مکان میسر می سازد . یادگیری الکترونیکی باید از اعتبار بالا ، تعامل زیاد و همکاری درحد عالی برخوردار باشد .

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به عنوان نوعی آموزش ثانویه پدیدار شده است و سه دسته مخاطب دارد:

✔ یادگیری در منزل (یک میلیون دانش آموز درایالات متحده مخاطبان این نوع آموزش هستند )

✔ مدارسی که هنگام بروز بحران و سختی ، نیاز به یک جایگزین دارند تا آموزش دچار وقفه نشود

✔مدارس متوسطه ، که میخواهند با استفاده از اینترنت ، به عنوان مکمل ، دوره های آموزشی ارائه کنند .

 

دردراز مدت ، این انتظار وجود که دستاوردهای یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی بیش از آنچه که به تغییرات افراطی درشیوه یادگیری تعبیر می شود ، داشته باشد . برخی متخصصان عقیده دارند که یادگیری الکترونیکی ممکن است جایگزین مدارس و تمامی شکلهای کلاس درس شود . برخی هم اکنون به آینده ای می نگرند که گروه های سنی به صورت تفکیک نشده به یادگیری می پردازند و آموزش نیز فارغ از زمان کار وتعطیلی انجام می پذیرد .

 

 

گوناگونی یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی:

 

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی به لحاظ اجرا ، کیفیت و فراگیر بودن ، ازتنوع فراوانی برخوردار است که درموقعیت ها و شکلهای گوناگون قابلیت کاربرد دارد .

 

ویژگی مشترک همه این انواع «مبتنی بررایانه بودن » آنها است ممکن است این دوره های آموزش مجازی باشد یا نباشد  .دوره های یادگیری مستقل ازنوع برون خطی و دوره های کلاس مجازی ازنوع درون خطی هستند .

 

دوره های مستقل یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی:

 

دوره هایی که توسط یک یادگیرنده برگزار می شود . این نوع یادگیری خود راهنما ، و بدون تعامل با مربی یا همکلاسی ها است . این نوع دوره مستقل با توجه به دوره اصل در پی ریزی اهداف یادگیری طراحی می شود ؛ نخست «همبستگی » یعنی هرهدف با یک عنوان (موضوع )مرتبط باشد . دوم «گسستگی » یا به حداقل رساندن پیوستگی است .

 

دوره های کلاس مجازی (درون خطی ) درآموزش مجازی  :

 

کلاس های درون خطی که بسیار شبیه یک دوره آموزشی چهره به چهره است . ممکن است به شکل درون خطی «همزمان » باشدیا نباشد . دراین گونه محیط های یادگیری ، تلاش می شود تا حد امکان ، خصوصیات کلاس درس سنتی همانند سازی شده و تعامل و فرایند آموزش به شکلی واقعی نشان داده شود . محیط درون خطی ، جایگاه تشکیل این نوع دوره ها است .

 

سرگرمیها و شبیه سازی دریادگیری الکترونیکی :

 

یادگیری با انجام فعالیتهای شبیه سازی شده ، که نیازمند کاوش و هدایت به سوی اکتشاف است . این نوع یادگیری را با انجام بازی و سرگرمیهای مفرح ، اما هدفمند ،حاصل می شود .

 

محیط این سرگرمیها ممکن است به طور دقیق همانند واقعیت ، طراحی شده باشد و فرد را به استفاده از دانش و اجرای وظایف درمحیط شبه واقعی وادار سازد و درعین حال برایش جالب و لذت بخش باشد .

 

 

یادگیری الکترونیکی تعبیه شده :

 

 

یادگیری درسیستم دیگری نظیر برنامه  رایانه ای ، روش تشخیص و راهنمای درون خطی برنامه ، قرارداده شده است . برنامه یادگیری الکترونیکی نصب شده برروی رایانه ، درموارد نیاز ، از طریق منوهای مجود دررابط کاربر ، با ارتباط درون خطی راهنمایی ها وطرز کار را دریافت می کند .

 

یکپارچه سازی یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی )و یادگیری درکلاس :

 

 

بیان این سخن که آموزش سنتی و کلاسی کاملا قدیمی شده و هیچ ارزشی ندارد کاری ساده است ، اما همه نشانه ها حاکی ازین است که اگر چه یادگیری الکترونیکی محاسن زیادی دارد ، اما این به این معنا نیست که یادگیری کلاسی به پایان راه خودش رسیده است . یادگیری الکترونیکی نیز ضعفها ، محدودیتها و ویژگیهای خاصی دارد که بدانها اشاره خواهد شد .

 

چشم انداز یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی

 

 

هنگامی که دو رویکرد آموزش درون خطی و مدیریت دانش را باهم بکار می بندیم توانشان بسیار بالا می رود . اما ، هنگامی که آنها با برنامه های سنتی آموزش کلاسی (چهره به چهره ) به طورمناسبی ادغام  شوند از توانمندی بیشتری برخوردار خواهند شد و برای اجرا چنین سیاستی باید معماری دقیق مبتنی برماهیت این دورویکرد داشته باشیم .

 

معماری یادگیری در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی عبارت است از طراحی ، ترتیب بندی و ادغام تمامی اجزاء و مؤلفه های الکترونیکی و غیرالکترونیکی لازم برای یادگیری به منظور رسیدن به بهترین نتیجه به عبارت دیگر معماری یادگیری درآموزش مجازی  عبارت است ساماندهی وادغام همه چیز در راستای هدف .

 

نقش عوامل فرهنگی در یادگیری الکترونیکی از طریق تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

وانگ و ریوس معتقدند پژوهشهای مربوط به آموزش درون خطی ، با توجه به محدودیت زیربنایی نظری که در آنها وجود دارد ، از پرداختن به مقوله فرهنگ به عنوان یک عامل مهم ، چشم پوشی کرده اند .

 

"جو "  به برخی مسائل فرهنگی که هنگام کاربرد اینترنت درکلاس درس پدید می آید اشاره کرده است :

✔ محتوای مطالب

✔ قدرت چند رسانه ای

✔ سبک نوشتن

✔ ساختارهای نوشتن

✔ طراحی وب

 

تفاوتهای مطرح شده توسط "جو " بیشتر ناظر به تفاوتهای فرهنگی مربوط به زبان است  .

 

بنتلی ، تنی و چیا درمقاله به شکل دیگری به این موضوع پرداخته اند . آنها به هشت تفاوت ارزش فرهنگی دریادگیری مبتنی بر اینترنت اشاره می کنند :

✔ تفاوت زبانی

✔تفاوت فرهنگ آموزشی

✔ تفاوت زیرساختهای فنی

✔ تفاوت جهانی دربرابرمنطقه ای

✔ تفاوت سبک یادگیری

✔ تفاوت الگوهای استدلال

✔ تفاوت فرهنگ فرد گرایانه و جمع گرایانه

✔ تفاوت زمینه اجتماعی

 

باید این نکته را دنظرداشت که درمحیط الکترونیکی ، یادگیری در بستری انجام می شود که شاهد نوعی صف آرایی هستیم بین مؤلفه های فرهنگی هستیم ؛ عناصری از یک فرهنگ ، آرایشی تهاجمی و حالتی خود محورانه دارند و معمولا به دلیل توانایی فنی ، تجربه و دانش ،دیگران مقهور خود می سازند . درسوی دیگر ، افرادی از فرهنگهایی که علیرغم پربار بودن ، دچار عقب ماندگی فنی وعلمی هستند .

 

نگاه جهانی اقتصاد ، اگر درحوزه فرهنگ و محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر اینترنت ، اگر به جهانی شدن فرهنگ تسری یابد و این برای قدرتمندان ، یک هدف محسوب شود ، زنگ خطر برای فرهنگهای دگیر که از محیط یادگیری مبتنی بر اینترنت استفاده می کنند . به صدا در آمده است .

 

مزایای کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

وب ، به صورت بالقوه این امکان را پدید می آورد که دوره های آموزشی درمحیط آن برگزار شود . مطالب دوره به طور پویا در آن روز آمد شود . هرجا و هروقت در دسترس باشد .

 

متن دوره ، مثالها و تمرینها میتواند بگونه ای تعاملی باشد و امکان این که هرگونه تغییری را درمطالب داد و فورا نتیجه تغییرات را مشاهده نمود و پیوندهای موجود را براساس علایق دانشجویان بهینه سازی کرد . مدل یادگیری مبتنی بروب ، اساسا فارغ از محدودیتهای زمان وفضا است . افزون براین ، مدل یادگیری مبتنی بروب ، بقدری اطلاعات پیش روی دانشجو قرار میدهد که درمدلهای آموزشی کلاسیک تهیه و دردسترس قرار دادن آن غیرممکن است .

 

توانمندی وب مدرن و فناوریهای چند رسانه ای ، درتوسعه دوره ابزار الکترونیکی گسترده و دارای امکانات فراوان برای ابداع و ابتکار است . مانند امکان ایجاد فرصتهای نوین توسط مربی ، برای مطالبی از دوره که باید «برجسته » شود.

برخی مزیتهای این کار برای یادگیرندگان و مربیان آموزشی درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی بدین قرار است :

 

✔ یادگیرندگان در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی محدودیت زمانی آموزش ازمیان می رود ، و از نظرمحل یادگیری نیز مشکلی وجود ندارد . درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی یادگیری غیرهمزمان و یادگیرندگان هر زمان که بخواهند به صورت مجازی به مطالب دسترسی پیدا میکنند ، درشکل آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی همزمان ، یادگیرندگان این امکان را می یابند که در«زمان واقعی » با مربیان آموزشی و سایر یادگیرندگان تعامل داشته باشند .

 

✔ یادگیرندگان می توانند در زمینه موضوع های مربوط به یادگیری ، خود را روز آمد نگهدارند و باسایر متخصصان درحوزه مطالعاتی خود ارتباط برقرارکند . دیگراینکه یادگیرندگان می توانند درحین اشتغال به کار ، دوره آموزشی را بگذرانند و دانش خود را باکار تلفیق کنند .

 

✔ مربیان آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی : فعالیت آموزشی می تواند درهرزمان و هرمکان جریان داشته باشد . مطالب آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی می تواند روز آمد شده باشد ، و یادگیرندگان می توانند تغییرات را یکباره ببینند. وقتی یادگیرندگان قادر باشند در اینترنت به مطالب دسترسی داشته باشند ، برای مربیان آموزشی آسانتر است تا آنان را به سوی اطلاعات مناسب و مبتنی برنیاز ، هدایت کند.

 

✔ سازمانها نیز به طور فزاینده ای ازیادگیری الکترونیکی به عنوان روش اصلی برای تربیت نیروی انسانی و ارتقا مهارتهای آنان استفاده می کنند . با اینکه مؤسسه های آموزشی به سوی استفاده از اینترنت برای ارائه مطالب حرکت میکنند و ممکن است این روش برای آنها گران تمام شود ، اما ، درمجموع استفاده از یادگیری الکترونیکی باید یک منفعت بزرگی نفهته باشد که به چنین اقدامی دست می زنند . یکی ازاین منفعت های بزرگ ، می تواند موضوع «آسان سازی » آموزش های حین کار باشد .

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و خلق موقعیت نوین آموزشی :

 

اکنون ، فناوری ، موقعیت آموزشی جدیدی را ایجاد نموده است و راه های یادگیری دانشجو را پیکربندی مجدد کرده است . می توان گفت «آموزش یک فرایند اکتشاف » است و مأموریتش فراهم کردن گسترده ترین مخزن اطلاعاتی ممکن برای دانشجوی ورودی در موقعیت یادگیری است .

 

فناوری می تواند این آرزو را تحقق ببخشد ، و با تکیه برتجربهء آموزشی ، دانشجو می تواند بسیار گرانبها باشد .

 

یادگیری درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  انتظار می رود به سرعت ارتقا یابد و درمجامع آموزشی کارکردخاص خود رایافته است . موافقت یا مخالفت تأثیرچندانیدر اصل موضوع ندارد . یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی خلأ را پرکرده است . نیازهایی را پاسخ گفته ، و تسهیلاتی را درعرصه آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی را ایجاد کرده است .

 

مولف :مریم اسماعیلی

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ تعامل درتولید محتوای الکترونیکی
◆ تولید محتوای الکترونیکی چیست؟
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال مارکتینگ
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی
◆ درباره محتوای نو بیشتر بدانید

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)