تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

تولید وفراهم سازی محتوا برای یادگیری الکترونیکی

    تولید و فراهم سازی محتوا برای یادگیری الکترونیکی

 

 

تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  میتواند ناظر بردو وجه فعالیت باشد ؛ تولید محتوا به معنای فعالیت علمی برای نگارش  و تدوین متون آموزشی ؛و دیگر ، به مفهوم آماده سازی وانتقال اطلاعات و دستاوردهای علمی و پژوهشی به محیط الکترونیکی هردو وجه این فعالیت در « تولید محتوا »مورد توجه است .

 

تیم علمی و متخصص براساس هدفهای دوره نگارش (متن ) ، تولید (تصویر ، فیلم و صدا ) و تدوین متون آموزشی را به عهده می گیرد . بر این مبنا ، محتوای آموزشی مورد نیاز درحوزه موضوعی مورد نظر طی یک فعالیت جمعی و براساس تقسیم کار ، تولید می شود .

 

در مرحله بعد ، محتوای آماده شده ، توسط تیم متخصص نشر الکترونیکی ، تنظیم و قالب  بندی شده و درمحیط الکترونیکی منتشر می گردد .

 

 

مفهوم «فراهم ساز محتوا» در محیط الکترونیکی و آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، بیشتر ناظر به همین فعالیت نوع دوم ، یعنی نشر الکترونیکی است

 

 

یادگیری الکترونیکی ، به لحاظ وابستگی به محتوای الکترونیکی ، پیوند نزدیکی با نشر الکترونیکی دارد . پیگیری راه های مناسب برای تولید و ارائه مطالب با قالب الکترونیکی ،همواره دغدغه برگزارکنندگان دوره های یادگیری الکترونیکی بوده است . یکی اراه های مورد توجه ، ایجاد سیستم های تصمیم یاربوده است . بررسی سیستم های تصمیم یار برای محتوا سازی ، نشان میدهد که اکثر این سیستم ها ، از طریق تولید و توزیع محتوا ، نقش مشاوره ای در سازمان ها و مراکز تجاری ایفاء می نمایند .

 

به عبارتی دیگر ، این سیستم ها فراهم کننده خدمات تحقیقاتی ، طراحی و مشاوره ای جهت توسعه یکپارچه سازی وبکار گیری محصولات بوده  و مسلما دراین راستا ، با تولید ، مدیریت و توزیع انوا محتوا بصورت پویا سروکار دارند ، که بسته به نوع کاری که از آن انتظار می رود ، قابلیت های گوناگونی در آنها تعبیه شده است .

 

دراین سیستم ها ، بنای کار ، بر این است که فرایندهای تولید ، مدیریت و توزیع محتوا به شکل پویا و از طریق نرم افزار درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی انجام می شود . یادگیرنده امکان بهینه سازی وشخصی سازی محتوا را دارد و درواقع محتوای پویا وقابل انعطاف سروکار دارد .

 

نمونه هایی از اینگونه نرم افزارها هم اکنون در دسترس است که مثلا برای تولید مقاله جدید ، به طورخودکار استفاده می شود ! درشکل ساده آن ، کاربر کلید واژه های مورد نظر را به عنوان ورودی به سیستم میدهد ، و مقاله آماده را باذکر منابع و ارجاعات آن تحویل می گیرد ! حالت پیشرفته اینگونه نرم افزارها می تواند محتوای تولید را کاملا سفارشی کند . یکی از مسائلی که اکنون نشریه های علمی جهان با آن روبرو هستند ، جلوگیری از ورود این آثار بی ریشه ، به نشریه ها است .

 

صرف نظر از ساده یا پیچیده بودن طراحی سیستم و مهندسی نرم افزار درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، این فرایند تولید محتوا منطق کاملا روشنی دارد ؛ با استفاده از رابطه ای که بین مفاهیم ایجادشده و ترکیب آنها بایکدیگر ، با درنظر گرفتن قواعد زبانشناسی  ونوشتاری ، از محتوای موجود یک نسخه جدید ارائه می کند.

برای طراحی محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، قالب بندی محتوا ، ارائه مناسب آن و تهیه بازخورد ، شخصی سازی محتوا از جمله تسهیلاتی است که معمولا در این سیستم ها وجود دارد و می توان از آنها استفاده کرد .

 

رویکرد دیگر به تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی برای محیط یادگیری درون خطی ، استفاده از ابزارها و نرم افزارهای گوناگون موجود برای تهیه محتوا و تهیه قالبهای مناسب قابل عرضه درمحیط درون خطی است .

 

 

تولید محتوا برای یادگیری الکترونیکی

 

 

این رویکرد تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، پویا نیست و به روش دستی موسوم است . فعالیت های شامل تبدیل قالبهای متن ، برچسب زنی ، پیوند زنی ، قالب بندی ، و تهیه بازخورد که ممکن است دریک سیستم نرم افزاری ، متمرکز نباشد .

 

پویا نبودن تولید محتوای الکترونیکی و  آموزش مجازی دراین رویکرد به معنی تعاملی نبودن و عدم امکان سفارشی کردن محتوا به طور مطلق نیست . بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا نظیر «شی رپوینت  Ms share Point) از شرکت مایکروسافت ، دارای خصوصیت مناسبی برای مدیریت محتوا وسفارشی آن در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی است .

برای استفاده از هرکدام ازاین روشها ، محاسبه هزینه های هر روش ، براساس قاعده هزینه _فایده می تواند تعیین کننده باشد .

 

چرخه تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

چرخه تولید محتوای الکترونیکی از مرحله سفارش کار جدید و طراحی اولیه که شامل تهیه طرح کلی از محتوا است شروع می شود . درمرحله بعدی طراحی جزئیات ، جایگان هر عنصر ، ارتباط بین اجزاء طراحی شده و سپس محتوا در قالب طراحی شده درج میگردد. قبل از ارائه آن به کاربر ، آزمونهای لازم روی محتوای درج شده ، انجام میشود . پس از دسترسی کاربر به محتوای الکترونیکی ، نظرات احتمالی وی ، نسب به طراحی و کیفیت ارائه ، به مدیریت سیستم ، منتقل شده و برای باز طراحی اقدام می شود .

 

فناوریهای تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی برای یادگیری الکترونیکی :

 

✔ طراحی مطالب یادگیری تولید محتوای الکترونیکی

هدف هر سیستم آموزشی ، ارتقاء یادگیری است ودردرتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی به همین صورت می باشد .

 

بنابراین ، پیش از آنکه مطالب آموزشی تولید شود ،مربیان ، باید با اصول یادگیری و اینکه یادگیری چگونه انجام می گیرند ، آشنا باشند . این به وِیژه برای یادگیری درون خطی ، که یادگیرنده و مربی آموزشی دور از یکدیگر هستند ، اهمیت دارد .

 

بسط مؤثر مطالب محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، باید براساس نظریه ها دقیق و آزمایش شده یادگیری باشد . رسانه انتقال مطالب یادگیری ، عامل تعیین کننده درکیفیت یادگیری نیست ؛ بلکه طراحی دوره معین و کارآیی آن تعیین کننده است .

 

از بین مکاتب فکری حوزه ء یادگیری ، هیچ مکتبی به طور خاص ، به طراحی مطالب یادگیری درون خطی ، اشاره نکرده است . بدینسان ، هیچ نظریه ء واحدی از عهده ء بسط طراحی مطالب یادگیری درون خطی برنمی آید . بلکه با ترکیبی از نظریات یادگیری می توان به این مهم دست یافت . بعلاوه ، با پیشرفت تحقیقات ، نظریه نوین سربرمی آورند که باید بسط طراحی مطالب محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی مورد توجه قرار گیرند .

 

طراحان درون خطی باید بارویکردهای گوناگون به یادگیری آشنا باشند ، تا مناسبترین استراتژی آموزشی را برگزینند . استراتژیهایی برای یادگیری محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی باید انتخاب شود که یادگیرندگان رابرانگیزاند ، پردازش ژرف را آسان کند ، همه وجود شخص را نیرو بخش ، تفاوتهای فردی را مورد توجه قرار دهد ، یادگیری معنادار را ارتقاء بخشد ،تعامل راترغیب کند ، بازخورد فراهم کند . یادگیری زمینه ای را آسان کند و درفرایند یادگیری امکانات پشتیبانی را فراهم سازد .

 

کارکرد مطالب تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

✔  برانگیخت علاقه یادگیرنده درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔  بیان شفاف خروجی ها درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔  دارای ساختار برای سهولت یادگیری در محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔  دادن مجال تمرین و ممارست به یادگیرندگان تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔  دادن بازخورد درعمل درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔  شرح افکار یافرایند های مشکل در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔  مقدمه چینی برای گفتگو با یادگیرندگان محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

ارزیابی مطالب در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

نوع مطالب درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، باتوجه به هدف دوره ودروس مربوط به آن انتخاب می شود .برخی از مطالب ممکن است برای استفاده یادگیرنده درگروه استفاده شود ، مطالبی دیگر برای مطالعه جنبی ، و مطالبی نیز ممکن است صرفا اطلاعات فنی یا معرفی منابع باشد .

 

 

تولید وفراهم سازی محتوا برای یادگیری الکترونیکی

 

 

تولید نسخه الکترونیکی در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

عناصر موجود دریک محتوای  الکترونیکی ممکن است یکی از قالبهای زیر ، یاترکیبی از آنها را داشته باشد :

 

 

✔ متن

✔ تصویر

✔ فیلم

✔ صدا

 

متن محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

از آنجا که روش وکیفیت ورود اطلاعات به رایانه در آماده سازی وسازماندهی آن تأثیر می گذارد ، مرحله ورود اطلاعات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اطلاعاتی متنی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی لازم است به شیوه ای دارد سیستم شود که تبدیل ، تغییر ، تدوین آن به قالبهای دیگر میسر باشد .

 

لازمه چنین انتظاری ، نگهداری وحفاظت ازمتن اولین (که احتما درتولید محتوای الکترونیکی یک واژه پرداز است ) به عنوان فایل اصلی و مرجع است . تهیه خروجی با قالبهای گوناگون ، نباید موجب محتوا وقالب فایل اصلی گردد .

 

نکات که درتولید محتوای الکترونیکی متنی باید مورد توجه قرارگیرد :

✔ آماده سازی وسازماندهی «متن » برای تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ انتخاب نرم افزار واژه پرداز درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ نامگذاری فایل درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ اندازه صفحه درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ اندازه صفحه صفحه در وب درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی

✔ اندازه صفحه در وب درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی

✔ اندازه صفحه برای چاپ درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ تنظیمهای متن (سطربندی ) درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ قلم (فونت ) درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ سطربندی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ زمینه ورنگ صفحه درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ دقت وضوح صفحه درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ صحفه آرائی و استفاده از عناصر گرافیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ ساختار سند (درمحیط وب یادیسک نوری ) درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی

✔ قالبهای انتشار محتوای متنی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

 

ساخت محتوا برای یادگیری الکترونیکی

 

تصویر درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی:

 

 

انگیزه های فراوانی وجود داشته است تا انتشار تصویر به عنوان منابع اطلاعاتی ، راهنما و تکمیلی در محیط الکترونیکی پیگیری شود اسناد و عکسهایی وجود دارند که فقط نمایش تصویر محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی میتواند مؤثر باشد و جایگزین های دیگر گویا نیستند ؛ مانند نقشه ها ، نسخه های خطری ، عکس شخصیتها و امثال آنها  .

سخن قدیمی که گفته اند: «یک عکس از هزار حرف (نوشته ) گویاتر است » هنوز اعتبار خود را ازدست نداده است .

 

 

نکاتی که درتصویر تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی بایستی توجه کرد:

 

✔ رنگ تصویر درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ گرافیک ماتریس نقطه درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی

✔ گرافیک برداری درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

منابع تصویر برای تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی می تواند یکی ازمنابع باشد :

 

✔ اسکن (تصاویر ، اسناد ،نقشه ها ،دستنوشته ها ، آثار هنری وکتب خطی ) درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ منابع دیجیتال (دوربین و نرم افزار ) درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

✔ منابع ویدیویی آنالوگ درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

دریافت تصویر مناسب از هرکدام درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ازاین برای درج درتولیدمحتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، نیازمند مهارت و ابزار (سخت افزار و نرم افزار )ویژه ای است که فراهم کنندهء محتوا باید بدانها تسلط داشته باشد .

 

فیلم درتولید محتوای الکتروینکی و آموزش مجازی :

 

فیلم ممکن است به طور مستقل یا به عنوان منبع ارجاعی و پیوست درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی درج گردد .معمولا درجایی از فیلم به عنوان پیوست و مکمل سند الکترونیکی استفاده می شود که علاوه برضرورت ، رسانه جایگزین موجود نبوده یا کارآیی لازم را نداشته باشد . انتشار فیلم به عنوان محتوای الکترونیکی مستلزم تبدیل آن ازآنالوگ به دیجیتال است . به هرحال اگر قالب فیلم برای انتشار درمحیط الکترونیکی مناسب نیست باید نسبت به تبدیل قالب آن اقدام کرد . قالبهای رایج برای انتشار درمحیط الکترونیکی وب بدینقراراست :

(audio visual interleave)Avi✔: قالب صوتی وتصویر درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی که بااستفاده از «مدیاپلیر»اجرا میشود .

Asf(active streaming format)✔ :این قالب می تواند حاوی «صدا» ، «اسکریپت» ،«کنترلهای اکتیو ایکس»و «اچ .تی . ام .ال»این قالب صوتی و تصویری هم با استفاده از «مدیاپلیر»اجرا میشود .

Ram and ra✔ (real audio):قالبی صوتی و تصویر که برای استفاده درخطوط ارتباطی کم سرعت اینترنت مورد استفاده قرارمی گیرد .

(moving picture experts group) Mpeg✔: این استاندارد صوتی _تصویر امکان ذخیره دیجیتالی و فشرده تصویر ویدئویی و صوت را فراهم سازد . فایهای این قالب فشرده بسیار کم حجم تر از سایر قالبها است ؛اماکیفیت آنها یکسان می باشد.

Mov and qt✔ (apple quick time): فناوری متعلق به سیستم عامل «اپل مکینتاش » که می تواند حاوی تصویر ویدیویی یا «پویانما» باشد . «مدیاپلیر» قادر به اجرای این نوع فایل است ، درصورتی برنامه اتصالی «کویئک تایم » نصب شده باشد.

 

صدا در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

صدا هم مانند فیلم ، ممکن است بطور مستقل یا به عنوان منبع ارجاعی و پیوست در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی درج گردد . صدا نیز به عنوان پیوست و مکمل تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی استفاده می شود . و گاهی نیز نسخه شنیداری متن سند محسوب می شود .

 

کاربرد صدا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی به عنوان جایگزین متن برای افراد کم بینا نیز یکی ازگزینه های مطرح دردرج صدا درمتن تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی است .گاهی نیز از صدا به عنوان «موسیقی زمینه » در محتوا مورد استفاده قرار میگیرد .

 

پخس صدا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی به دو صورت می تواند باشد ؛ نخست هنگامی که محتوا به نمایش درمی آیند صدا به صورت خودکار پخش شود ؛ ازاین برای پخش موسیقی زمینه محتوای الکترونیکی استفاده می شود . دوم بادرج پیوند در صفحه ، به کاربر این مجال را میابد که برای استفاده ازامکانات صوتی محتوا ، خود تصمیم بگیرد و روی پیوند کلیک کند یا نه .

 

قالبهای متداول برای افزودن صدا به محتوا عبارتند از :

 

(wave)wav✔

(musical instrument digital interface ) mid✔

(moving picture experts group) mp3✔

 

 

 

مولف :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ آینده تولید محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی
◆ سفارش تولید محتوا
◆ آموزش از راه دور چیست؟
◆ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید و آموزش مجازی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)