تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

اقتصاد یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

اقتصاد یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

 

 

بخش خصوصی و اقتصاد آموزش :

 

 

روز به روز عرصه برتصدی گری دولت ها در زمینه های آموزشی تنگ تر میشود . حتی درکشورهای درحال رشد نیز با ورود بخش خصوصی به آموزش (اعم از آموزش رسمی ، غیررسمی و سوح آموزشی ابتدایی ، متوسطه تا آموزش عالی )، اقتصاد آموزش از رونق بی سابقه ای برخوردار شده است .

 

 

درواقع برای بخش خصوصی ، سود آور بودن ، برای دولت ها ، استفاده از توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آموزش ، انگیزه های خوبی برای مشارکت جویی  بخش خصوصی در آموزش بوده است .

 

بخض خصوصی در زمینه استفاده از فضای مجازی برای آموزش ، دارای انگیزه های فراوانی است . بالا بودن سهم بخش خصوصی در آموزش عالی به تنهایی موجب ایجاد و رونق بازار تجارت یادگیری نمیشود . باید دید عرصه رقابت و میزان استقلال موسسه های آ»وزشی از بدنه دولت تا چه حد است .

برهمین مبنا ، می بینیم که در برخی از کشورهای فقیر یا درحال رشد سهم بخش خصوصی از آموزش بالا است اما ، اقتصاد آموزشی ، رونقی ندارد .

 

 

اقتصاد یادگیری الکترونیکی در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی در کشورهای پیشرفته  ، نماد خوبی از رونق این بازار است .

 

درحوزه یادگیری الکترونیکی  در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، درباره سهم بخش خصوصی کشور ها ااز آموزش ، گزارش رسمی و متقنی وجود ندارد .

 

اما گزارشهای کلی موجود از این بازار حاکی از رشد شگفت انگیز آن دریک دوره زمانی کوتاه مدت است .

 

مطابق گزارش مریل لینچ  درآوریل سال 2001 جمع کل هزینه پروژه های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی  درجهان ازمیزان تقریبی 6/3 میلیارد دلار درسال 1999 به 25/3 میلیارد دلاررسیده است .

 

براساس همین گزارش درسال 2002 کمیسیون اروپا هزینه پروژه های برنامه اجرایی یادگیری الکترونیکی و استفاده از یادگیری درون خطی را درکشورهای عضو اتحادیه اروپا 13/3میلیارد اعلام کرد . در آمریکا حجم سرمایه در گردش درباز تجارت یادگیری الکترونیکی درسال 2004 بین 12 تا 14 میلیارد دلار برآورده شده است .

 

بین فراگیرشدن دسترسی به اینترنت یا فضای مجازی ، ورونق اقتصاد یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، رابطه مستقیم وجود دارد .

 

 

انتظار می رود با ایجاد دسترسی بیشتر برای کاربران ، حجم سرمایه ای که طی سالهای آینده دراین عرصه به جریان می افتد ، رشد سرسام آوری داشته باشد.

 

عوامل مؤثر برهزینه یادگیری الکترونیکی در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

ساختار هزینه دریادگیزی الکترونیکی در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی کاملا متفاوت با ساختار هزینه درنوع آموزش معمولی است . برنامه های وسیع یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، نسبت به موسسه های آموزشی معمولی ممکن است فارغ التحصیلان بیشتری را باهزینه کمتر تربیت کند . اگرچه این بستگی به سایر عوامل دیگر هم دارد .

 

 

هزینه های یادگیری از راه دور (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ) و آزاد تاحد زیادی بستگی به توجه به استفاده از مطالب یادگیری ، رسانه ، فناوریها ، و سازمانی که خدمات پشتیبانی به یادگیرندگان عرضه میکند، متغیراست .

 

 

 

اقتصاد یادگیری الکترونیکی درآموزش مجازی

 

 

دسته ای از عوامل ممکن است برهزینه _کارآیی سیستمهای ویژه یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی تأثیر بگذارند .

این عوامل عبارتند از :

✔ تعداد یادگیرندگان ثبت نام شده در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی 

✔ عدد«سربه سر»شدن دانشجویان در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔ اندازه برنامه درسی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی 

✔ تعداد سالهایی که دوره ها بدون تغییر ارائه می شود

✔ محدود نگهداشتن هزینه های توسعه دوره در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی 

✔ اشتراک هزینه های توسعه دوره ها انتخاب فناوری

✔ سطح پشتیبانی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی 

✔ شیوه کاردرتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ شیوه های بازار کار در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی 

✔ شیوه های ساختار در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی 

 

 

تعداد یادگیرندگان ثبت نام شده در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

تعداد بیشتر ثبت نام ، به معنای تثبیت هزینه های اداره سیستم است ، و منابع سرمایه گذاری شده در توسعه برنامه درسی و مطالب یادگیری ، دربین جمعیت یادگیرندگان در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی دربین جمعیت یادگیرندگان توزیع خواهد شد.

 

بنابراین ، وقتی تعداد یادگیرند گان ثبت نام شده بیشتر باشد، هزینه یادگیری هر یادگیرنده کاهش میابد. از سوی دیگر هرچه تعداد یادگیرندگان در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی بیشتر باشد ، بازدهی کمتر می شود . افزون بر این ، ممکن است با کاهش بازدهی در این حالت ، آن کاهش هزینه سرانه هریادگیرنده نیز بی معنی باشد و درواقع موجب افزایش هزینه های یادگیری شود ، زیرزمان یادگیری طولانتی تر و مستلزم وقت بیشتری خواهد بود .

 

عدد «سربه سر» شدن دانشجویان درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

دربرابر جبران هزینه های ثابت گزاف دوره های مبتنی بر وب ، تعداد معینی از دانشجویان باید آموزش ببینند ؛ باقید این نکته که هزینه ارائه دوره مبتنی بروب برای هردانشجو ، کمتر از ارائه آن بصورت کلاس درس معمول است . نقطه ای که تعداد دانشجویانی که هزینه های ثابت آموزش مبتنی بروب راجبران می کنند ، نقطه «سربه سر» است .

 

اندازه برنامه درسی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

گسترده بودن برنامه درسی درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، نیازمند منابع بیشتر است ، و افزایش عناوین مطالب دوره ، نیاز به برنامه ریزی و فعالیت تدارکاتی بیشتری دارد .

 

بنابراین ، هزینه آموزشی هر یادگیرنده افزایش می یابد بدون اینکه در ازای آن ، تعداد دوره ها به همان نسبت یادگیرندگان افزایش داشته باشد.

 

تعداد سالهایی که دوره ها درآموزش مجازی بدون تغییر ارائه می شود :

 

یکی از مزایای محصور کردن دانش در متن ، صوت و ویدئو یا قالبهای رایانه ای این است که مطالب موجود کم و بیش بطور دائمی ضبط می شود ، و می تواند بارها و بارها برای تدریس دانشجویان از آن استفاده کرد .

 

این وضعیت امکان استفاده مجدد از مطالب را برای سالهای بعد فراهم می کند که خود بخود هزینه طراحی دوره ها را به حداقل می رساند و درواقع هزینه نخستین برای سالهای متمادی و دانشجویان دوره های متعدد مورد استفاده قرار می گیرد. درصورتی که طراحی و تدارک دوره ها و مطالب آنها ، دقیق ، مطابق نیازها ، آزموده شده ، و منسجم باشد.

 

 

یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

مشکلی که دراین میان به عنوان یک خطر پدیدار می شود ، منسوخ و قدیمی شدن مطالب است .

در موضوعهای خاصی این نکته اهمیت بیشتری دارد مانند علوم رایانه ، علوم اجتماعی ، و تعلیم وتربیت .

تولید مطالب با قالبهای الکترونیکی ، می تواند کار بازبینی و روزآمد سازی را آسانتر نماید. درمحیط درون خطی ، همه چیز جاری وسیال است و تغییرات نیز درعین تداوم دوره اجرا می شود .

 

محدود نگهداشتن هزینه های توسعه دوره درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

تعداد مواد درسی را می توان با استفاده از کتابهای متن موجود کاهش داد . این اقدام هزینه های طراحی و تولید مطالب دوره را کاهش می دهد و مطمئنا یک گزینه مناسب برای یادگیرندگان کم تجربه است که گرایش به استفاده از مطالب ساخت یافته تر و یکپارچه دارند .

 

اشتراک هزینه های توسعه دوره ها درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

رویکرد دیگر ، تلاش برای اشتراک هزینه های توسعه مواد درسی دوره ها است .

یک راه ، این است که مطالب درسی  به گونه ای طراحی شود که امکان انتشار در قالب کتاب را داشته باشد .

این رویکرد ، اغلب هنگام مشارکت  با ناشران تجاری رخ می دهد ، درامدزایی از راه فروش ، که می تواند برای جبران هزینه های طراحی و تولید محتوا مورد استفاده قرارگیرد .

به هرحال ، درامد کسب شده از راه فروش کتاب بالنسبه کم است .رویکرد دیگر ، این است که امضای تواقنامه با نهاد های دیگر برای اشتراک امور توسعه مطالب درسی است .

 

درتئوری ، توسعه دوره مشترک ، یک راه عالی برای کاستن از هزینه ها است ؛ درعمل ، به سلامت رهیدن ازاین نوع همکاری ، اغلب بسیار مشکل است . درنهایت ، این امکان هست که مطالب تولید شده توسط سایر موسسه های تدریس از راه دور را خریداری کرد . موضوع حقوق مترتب براستفاده از مطالبی که ازین راه تهیه می شود اهیمت دارد ، وبرخی شواهدی وجود دارد که بدون وجود تعداد نسخه های مورد نیاز ، این کار دشوار است ، و فقط ممکن است برای دوره های خانگی کاربرد داشته باشد .

 

در اینجا ، ابتکار درس افزارهای رایگان می تواند به کمک بیاید که آن هم با توجه به هزینه های سازگاری و ترجمه چندان به نظر نمی رسد .

انتخاب فناوری درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی 

باتوجه به قدمت روش آموزش از راه دور(آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ) ، دامنه و تعداد رسانه و فناوری بکار گرفته شده دراین روش متنوع بوده است .

هرفناوری درتولید محتوای الکترونیکی ساختار هزینه ای خودش را دارد ، همینطور انتخاب فناوری برروی هزینه های سیستم فشاری وارد میکند .

هزینه فناوری مورد استفاده بستگی به تجهیزات بکار گرفته شده دارد ، تداوم هزینه های فناوری و هزینه های نیروی کار که درگیر توسعه آن است ، تولید و ارائه مطالبی که به وسیه آن فناوری فراهم می شود .

فناوریهای پیچیده درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی  ، ممکن است نیازمند تکنسین ها و متخصصین باشد تا از مدرس در استفاده از آن فناوری پشتیبانی کند . هم چنین ممکن است محتوا با قالبهای گوناگون و ترکیبی ، تولید و ارائه شود که مستلزم هزینه های خاص است .

عمومآ مطالب چاپی ، مطالب تولید شده تلویزیون آموزشی (مانند نوارهای ویدئویی سخنرانیها ) ، تنها رسانه هایی هستند که برای دوره هایی که تعداد یادگیرندگان بین 250 تا 1000 نفر درسال است ، هزینه های نسبتا پایین تری دارند . افزون براین ، رادیو نیز برای دوره هایی که تعداد یادگیرندگان 1000 نفر یابیشتر است ، هزینه کمتری دارد .

 

برای سایر رسانه ها ، نوارهای صوتی ، و رادیو هزینه های ثابت و متغیر آن پایین است ؛ کیفیت خوب بنگاه های تلویزیونی هزینه های ثابت بالاست اما هزینه های متغیر صفر است ؛ و دریادگیری مبتنی بربرنامه های رایانه ای و چند رسانه ای هزینه های ثابت و متغیر بالا است .

 

به طورکلی ، حرکت به سوی آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، فرصتی را برای طراحان دوره ها فراهم کرده که راه خود را از راه تدارک مطالب چاپی ، به سوی دوره های کمتر ساخت یافته ، که درآن محتوا بیشتر از طریق فعالیت دانشجو توسعه می یابد ، تغییردهند .

متخصصین اقتصاد آموزشی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  انتظار دارند فناورهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در تولید خدمات تاثیرداشته باشد ، اما هزینه های سخت افزار ، نرام افزار و مواد مصرفی با ساختارهای قیمت کشور پشتیبانی کننده مرتبط است ، و نه ساختار قیمت محلی .

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی

 

هزینه یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی درکشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته ممکن است بسیار بیشتر از هزینه ای باشد که در آموزش سنتی پرداخت می شود .

دلیل آن می تواند ضعف زیرساختها ، پایین بودن هزینه دستمزد نیروی انسانی و کادر آموزشی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی باشد . درحالیکه هزینه هر ساعت آموزش برای دوره های آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  در کشورهای توسعه یافته به دلایل فنی ، وجود زیرساخت های مناسب و بالا بودن دستمزد نیروی انسانی و کادرهای آموزشی ، به مراتب کمتر از یادگیری چهره به چهره است .

 

 

سطح پشتیبانی درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

همه شواهد نشان میدهد که موفقیت در آموزش از راه دور نیازمند سه عنصر است :مطالب بسیار خوب برای تدریس ، سیستم های لجستیکی (برنامه ریزی و اجرا )کارآمد ، و سیستمهای پاسخگو  وپشتیبانی مناسب برای دانشجو .

 

مشکل اینجاست که تعدادی از دانشجویان هزینه پشتیبانی سیستم آموزش مجازی  را متحمل می شوند ، برای اینکه هزینه قطعی فراهم کردن خدمات دانشجویان ، با افزایش تعداد دانشجویان ، به سرعت افزایش می یابد.

شیوه کار : شیوه کار درهزینه ها تأثیر مهمی دارد . دوره هایی که درآنها وقت زیادی را از یادگیرندگان برای مطالعه گرفته می شود ، گرایش به سوی تأمین مطالب ، بیشتر می شود و به همین جهت ، برای تأمین و توسعه مطالب برای چنین دوره هایی نیازمند کار چندین نفر است .

کاهش هزینه های معاملاتی تیم کاری باداشتن یک سلسله نویسندگان شبه مستقل ، زیر نظر یک ویراستار علمی ، امکان پذیر خواهد شد.

بسیاری از سیستم های آموزش مجازی یا ازراه دور و تولید محتوای الکترونیکی ، با نیاز به پشتیبانی صدها یا هزاران دانشجوی استفاده کننده از مطالب دوره مواجه اند که بوسیه تیم کوچک علمی توسعه یافته است .

 

وظایف دراین تیم ها ، به صورت گسترده تر باشد و وظایف به صورت جزئی تر بین افراد تقسیم شود .

 

پشتیبانی از یادگیرندگان آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، ممکن است بیشتر برروی دانشجویانی که درمنزل آموزش می بینند ، تمرکز داشته باشد ، اما دربسیاری از موارد ، یک شبکه یادگیری یا مراکز مطالعه مستقر شده است ، جاییکه دانشجویان می توانند با یکدیگر و مشاوران ملاقات داشته باشند ،تا از تسهیلاتی چون کتابخانه ، مرکز رایانه ، تجهیزات دیداری و شنیداری ، ومشارکت در تک آموز رو دررو استفاده کنند . استقرار و نگهداری از چنین مراکزی هزینه بر است .

 

شیوه های بازار کاردرتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

شیوه انعقاد قراردادهای کاری با نیروی انسانی که با برگزاری دوره آ»وزشی مربوط هستند ، و چگونگی پرداخت حق الزحمه ،باتوجه به سطح علمی آنان ، تأثیر مهمی در هزینه دوره آموزشی دارد .

 

شیوه های ساختار درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

سیستم یادگیری آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی، برای موفق شدن ، نیازمند تکمیل یکی سلسله فعالیت ها هستند ، شامل طراحی ، تولید و توزیع مطالب ، مدیریت ، تدریس و آزمون دانشجویان و مدیریت سازمان .

 

درحالیکه بسیاری از موسسه ها ساختار یکپارچه و پیرامونی دارند ، موسسه هایی وجود دارند که برای انجام برخی از وظایف خود ، بر پشتیبانی خارجی تکیه کرده اند .

 

بنابراین برای برای مؤسسه های آموزش از راه دور ، کارکردن درکنار نمایندگیهای تولید رسانه ، چاپخانه ، مدارس و آموزشکده ها و نظایر آنها ، برای فراهم کردن خدمات و تسهیلات غیرعادی نیست . کنسرسیوم «دانشگاه الکترونیکی بریتانیا » بر غیرمتمرکز بودن این ساختار تآکید دارد و گستردگی تعداد دانشگاه ها و مراکز پشتیبانی را غنیمت می شمرد .

اقتصاد یادگیری الکترونیکی درآموزش مجازی وتولیدمحتوای الکترونیکی به متغیرهای فراوانی وابسته است . بدین سان ، نظر به شدت و ضعف تآثیرگذاری هرکدام ازاین متغیرها و کنترل آنها درمحیط واقعی ، پچیدگی محاسبه هزینه _منفعت و ریسک اقتصادی فعالیت دراین حوزه آشکارتر می شود .

ازاین رو ورود بخش غیردولتی به عرصه آموزشهای مجازی وتولید محتوای الکترونیکی مستلزم وجود چشم اندازهای روشن و قابل اطمینان است که موجود حمایت برنامه ها و راهبردهای کلان ملی باشد.

 

 

این نوع یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی به سه دسته‌ تقسیم بندی می شود :

 

 

✔   در دسته اول:  یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  از طریق دانشگاه دنبال شده و واحدهای آموزش الکترونیک آموزشگاه‌ها را شامل می‌شود.

✔  ‌ دسته دوم :  مربوط به شرکت‌های خصوصی است که بیشترین سود خود را از طریق آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  به دست می‌آورند

✔ دسته سوم : حول محور سواد دیجیتال و آموزش آن به شهروندان (E –citizenship) متمرکز می‌شوند

 

مولف :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ وبینار چیست و چه کاربردی دارد؟ | تولید محتوای الکترونیکی
◆ توضیحات دوره های تولیدمحتوا و دیجیتال مارکتینگ
◆ چشم انداز یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی
◆ رزومه مهندس علیرضا روستا
◆ سناریو نویسی در تولید محتوای الکترونیکی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)