صفحه اول

پنل من

جستجو

ثبت نام/ ورود
بازدید کننده گرامی به محتوای نو خوش آمدید
دوره ها > تولید محتوای تبلیغاتی > آموزش دیجیتال مارکتینگ > آموزش نوشتن تقویم تولید محتوا
آموزش نوشتن تقویم تولید محتوا

آموزش نوشتن تقویم تولید محتوا

ثبت نام در دوره

975 هزار تومان
اطلاعات دوره
دستاورد دوره
بازار کار
مخاطبان دوره
ارتباط با پشتیبانی

تلگرام

ایتا

اینستاگرام

شناسنامه دوره
مدرس دوره
شهریه دوره 975 هزار تومان
مدت دوره حضوری
۱

تولید محتوا چیست


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video

۲

ساخت تیتر برای تقویم تولید محتوا


قیمت :تومان
نوع محتوا :video

ثبت نام رایگان > خرید > دانلود
قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video


قیمت :تومان
نوع محتوا :video

تقویم محتوایی چه مزیت‌هایی برای صاحبان کسب‌وکارها دارد؟

 1. تقویت برند: در تقویم محتوایی، نوع و زمان انتشار محتوای مربوط به کسب‌وکار را در پلتفرم‌های پیش‌بینی شده مشخص می‌کنیم. انتشار محتوا در موقعیت مناسب فرصت دیده شدن برند را فراهم می‌کند و باعث تقویت آن می‌شود.
 2. ایجاد نظم: تقویم محتوا به تولید و انتشار محتوا نظم می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود اختلالی در کار با افراد مختلف، ازجمله نویسندگان، ویراستاران، استراتژیست‌ها و طراحان، در مدیریت محتوا ایجاد نشود.
 3. تیم‌سازی محتوایی: تعریف مسؤولیت‌ها و شرح وظایف افراد مختلف در تقویم محتوایی چگونگی تعامل افراد با یکدیگر و نقش آن‌ها در مدیریت محتوا را مشخص می‌کند.
 4. سازماندهی فعالیت‌های مربوط به محتوا: در تقویم محتوا، تمامی فعالیت‌های لازم جهت مدیریت محتوا را برای بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کنیم. درنتیجه، با رصد چگونگی انجام فعالیت‌ها در آینده می‌توانیم از فراموش شدن برخی موارد جلوگیری کنیم.
 5. دست‌یابی به تصویر بزرگ (Big Picture) محتوایی: تقویم محتوا دورنمای محتوای مربوط به کسب‌وکار را در آینده نشان می‌دهد. با این کار تحلیل نقاط قوت و ضعف در مدیریت محتوا آسان‌تر می‌شود.
 6. شناسایی نقاط عطف محتوا: رویدادها یا تاریخ‌های مهم نقاط عطف محتوا هستند که آن‌ها را در تقویم محتوایی مشخص می‌کنیم. این نقاط عطف برای شناساندن کسب‌وکار به جامعه هدف بسیار تأثیرگذار هستند.
 7. بازخوردگیری: تهیه تقویم محتوایی بازخوردگیری از فعالیت‌ها و اقدام پیشگیرانه و اصلاحی را در مدیریت محتوا امکان‌پذیر می‌کند.   

 

اگر برای نوشتن تیترمقاله های سایت خود مشکل دارید در این دوره شرکت کنید 

  

تقویم تولید محتوا به محتو اهای زیر تبدیل میگردد:

 1. تیتر مقاله های سایت
 2. تیتر پوسترهای تبلیغاتی
 3. تیترپوسترهای آموزشی
 4. پادکستهای تبلیغاتی و آموزشی
 5. پوسترهای تبلیغاتی و آموزشی
 6. فیلمهای تبلیغاتی و آموزشی​​​​​​
 7. پست برای شبکه های اجتماعی

 

اگر در پیدا کردن موضوع برای تولید محتوا مشکل دارید در این دوره شرکت کنید

 

دیوید اگیلوی، پدر تبلیغات مدرن اینطوری می‌گه:

“به‌طور متوسط، تعداد افرادی که عناوین را می‌خوانند، پنج برابر کسانی است کل متن آگهی را مطالعه می‌کنند.”

 

بهتر است در تیترهایی که می‌نویسید، این نکته را در نظر داشته باشید که خلاقیت در تولید محتوا، شما را از سایر رقبا متمایز می‌کند. این خلاقیت تنها در تولید محصول یا ارائه خدمات نیست. بلکه در تولید محتوا و نوشتن تیتر جذاب هم می‌توانید خلاقانه عمل کنید.

برای اینکه بتوانید تیتر یا محتوایی متفاوت خلق کنید، باید اهل مطالعه باشید. مطالعه زیاد، دایره لغات شما را افزایش می‌دهد و می‌توانید تیتر منحصر به خودتان را بنویسید. تیتر باید طوری نوشته شود که مخاطب و خواننده، بین سایر تیترها، شما را به هدف خودش نزدیک ببیند و کلیک کند. تیتر خلاقانه، نرخ کلیک را بالا می‌برد.

 

 

مشاهده سایر دوره های مرتبط
شاید آموزشها و مقاله های زیر برای شما مفید باشد
رفرنس ، مرجع و منابعی که برای تهیه این دوره از آنها استفاده شده است
کلمات کلیدی