طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی : محتوای نو

تولیدمحتوای الکترونیکی | محتوای نو
درباره محتوای نو بیشتر بدانید

گروه مهندسی وآموزشی محتوای نو خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه میدهد :

1-ارائه نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی

2-ارائه سامانه های آموزش الکترونیکی (LMS)

3-برگزاری دوره های تولید محتوای الکترونیکی (در حوزه آموزش)

4-برگزاری دوره های تولید محتوا (تولید محتوای وب سایت) 

5-تولیدمحتوای الکترونیکی بصورت اختصاصی برای سازمانها و موسسات

6-تولید محتوای الکترونیکی عمومی و انتشار از طریق سامانه LMS محتوای نو

7-مشاوره به سازمانها و موسسات جهت تولید محتوای الکترونیکی و راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی

8-برگزاری دوره های فناوری اطلاعات (طراحی وبسایت و برنامه نویسی اندروید)