طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی : محتوای نو

تولیدمحتوای الکترونیکی | محتوای نو
کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

کوچینگ تولیدمحتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی چیست ؟

کوچینگ ( Econtent Provider Coaching  )به مشاوره تخصصی فرد یا گروهی گفته میشود که در کنار شما و تیمتان قرار می گیرد تا به اهداف نهایی خود برسید و آن فرد یا گروه ، تجربیاتشان را حین انجام پروژه در اختیار شما قرار میدهند.

چراکوچینگ محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی؟

برخی سازمانها استانداردهای آموزشی که در راس آنها استاندارد ایزو 10015 است را رعایت نمی کنند و در برخی موارد از وجود آن بی اطلاع هستند.

برخی سازمانها در بحث تولید و انتشار محتوا بسیار ضعیف عمل میکنند و چابکی لازم در ارائه آموزش الکترونیکی را ندارند.

از اینرو محتوای نو با عقد قرار داد با سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و حضور در کنار تیم تولید محتوا ، تمامی فرایندهای آموزشی که در ادامه ذکر میگردد را بصورت اصولی آموزش داده و به مدیران ، متخصصان ومدرسان سازمانی کمک می نماید تا بتوانند تمامی استانداردها وفرایندهای آموزشی (با تاکید بر آموزش الکترونیکی )را بصورت عملیاتی و اجرایی ، با موفقیت و اثربخشی لازم به سرانجام برسانند. 

چنانچه تمایل دارید آموزش الکترونیکی ارائه دهید باید مراحل زیر را انجام دهید :

1.نیازسنجی آموزشی در سازمان

2.طراحی محتوای آموزشی

3.تولید محتوای الکترونیکی 

4.انتشار محتوای الکترونیکی

5.ارزیابی اثربخشی آموزشی 

به دلایل زیر ممکن است بخواهید از کوچینگ آموزش الکترونیکی استفاده نمائید:

1.تجربه و یا دانش نیازسنجی آموزشی در سازمان را ندارید

2.تجربه و یا دانش طراحی محتوای آموزشی را ندارید

3. تجربه و یا دانش انواع روشهای تولید محتوای الکترونیکی را ندارید

4.تجربه و یا دانش انتشار محتوای الکترونیکی را ندارید

5.تجربه و یا دانش ارزیابی اثربخشی آموزشی را ندارید

از نظر محتوای نو ، آموزش و صنعت آموزشی یک مقوله کاملن تخصصی میباشد و از اینرو تولید پادکست (فایلهای صوتی آموزشی )و تولید چند فیلم آموزشی و قراردادن در LMS  و برگزار ی دوره های فرمایشی و اجباری برای کارکنان ، تجربه و دانش محسوب نمی گردد.

ارائه یک داستان در حوزه آموزش الکترونیکی :

در یکی از سازمانها سالانه دوره های متعددی برگزار میگردید.

در درون این سازمان مهندسان حرفه ای زیادی مشغول بکار بودند .

مدیران این سازمان ترجیح دادند از بهترین مهندسان خودشان برای آموزش به سایر کارکنان استفاده نمایندو دربرخی موارد از بیرون سازمان مدرسان بسیار حرفه ای را برای آموزش دعوت میکردند.

سپس وقت را تلف نکردند و خیلی فوری از مهندسین خودشان و مدرسینی که با سازمان قرار داد بسته بودند ، دعوت کردند برای ضبط فیلم اموزشی.

آموزش با موفقیت انجام شد و کارمندان در ساعات اعلام شده ، از طریق سامانه LMS آنلاین شدند و محتواهای الکترونیکی تولید شده را دیدند،دانلود کردند و خیلی هم خوشحال بودند. 

پس از اتمام دوره  آموزشی  ، مدیران متوجه میشوند هنوز تغییری در رفتار و تغییری در عملکردکارکنان و تغییری در خط تولید و تغییری در میزان فروش شرکت و تغییری در میزان سودآوری حاصل نشده است(نوع تغییر به نوع دوره و نوع آموزش وابستگی مستقیم دارد).

نکته :در صورتیکه آموزش ، تغییری در رفتار و عملکرد و خروجی موردنظر ایجاد نکند ، در واقع اموزشی انجام نشده است وآموزش انجام شده، اثربخشی لازم را نداشته است.

مدیران تصمیم گرفتند تغییری در فرایندهای آموزشی خود ایجاد کنند.

سازمان مذکور به مهندسان خود ، روشهای معلمی و استاد بودن و آموزش دادن را آموخت.

مدیران متوجه شدند قبل از اینکه به سراغ مهندسان بروند و از آنها بخواهند وبینار آموزشی برگزار کنند و از مهندسان خود بخواهند فیلم اموزشی ضبط کنند و از مهندسان IT ، بخواهند که محتوای الکترونیکی تولید کنند ، آنهم از نوع SCORM (تولیدمحتوا به روش اسکرم یک اصطلاح با کلاس محسوب میشود)، باید یک تیم آموزشی تشکیل بدهند که بتوانند اتاق فکر آموزشی در سازمان داشته باشند.

اتاق فکر آموزشی که ترکیبی از مدیران ، مهندسان ، متخصصانIT , و مدرسان سازمانی بود تصمیم گرفتند ابتدا بصورت کلی با مباحث جامع آموزش سازمانی آشنا شوند .

تصمیم گرفتند برای آموزش و برای هر دوره آموزشی ابتدا نیازسنجی آموزشی، طراحی آموزشی ، تولیدمحتوا ، تولید محتوای الکترونیکی، انجام دهند.

آنهم نه به صورتی که یک کتاب بخوانند وشروع کنند به انجام دادن کار.

بلکه از تخصص تکنولوژیست های آموزشی و کارشناسان آموزشی ومتخصصان تولید محتوای الکترونیکی استفاده کردند و آموزش دیدندو تولیداتشان را با کمک تکنولوژیست های آموزشی تولیدکردند.

اینکار را انجام دادند تا   وقتی مهندسان جلوی دوربین میروند و یا وقتی میخواهند آموزش الکترونیکی و آموزش آنلاین و وبینارپ آموزشی برگزار کنند،  بدانند چه بگویند و چه نگویند.مهندسین هم در این بین ، راه و رسم معلمی و استاد شدن و آموزش الکترونیکی ارائه دادن را آموختند.

اتاق فکر آموزشی تصمیم گرفت به روش صحیح و اصولی ارزشیابی اثربخشی را اجرا کند و بازخورد بگیرد تا متوجه شوند آموزشها اثربخش بوده یا خیر

بعد از مدتی متوجه تغییرات بزرگی شدند.متوجه شدند :

1. مدیران ، با مدیریت بهتری سازمان را اداره میکنند.

2.کارکنان با انگیزه بیشتری کار میکنند.

3.میزان فروش افزایش یافته.

4.کارکنان از ارائه خدمات لذت میبرند.

5.میزان رضایت ارباب رجوع بیشتر شده است.

6.تیم بازاریابی از خلاقیت بیشتری برخوردار گردیده.

7.تخصص گرایی در سازمان موج میزند.

8.مهندسین سازمان که عضو تیم آموزشی بودند، حالا دیگر فقط یک مهندس نیستند .بلکه معلمی حرفه ای و استادی شده اند در حرفه خودشان و میتوانند سختترین مباحث آموزشی را با ساده ترین روش و با جذابترین محتوا و دسترسی آسان در اختیار مخاطبان قرار دهند.

و این لیست همچنان ادامه دارد.

نکته داستان :

یک سازمان نمی تواند آموزش الکترونیکی ارائه دهد مگر اینکه عوامل اجرایی و برگزار کنندگان دوره های آموزشی سازمان و بخصوص عوامل برگزارکننده آموزش الکترونیکی سازمان ، خودشان درس آموزش الکترونیکی دادن را فراگرفته باشند .

یک مهندس حرفه ای نمیتواند معلم یا استاد  خوبی در حوزه اموزش الکترونیکی باشد مگر اینکه درس استاد الکترونیکی شدن و معلم شدن را فراگرفته باشد.

یک پزشک حرفه ای نمی تواند معلم یا استاد خوبی در حوزه اموزش الکترونیکیباشد مگر اینکه درس استاد الکترونیکی شدن و معلم شدن را فراگرفته باشد.

و همچنین یک وکیل خوب ، یک بازاریاب خوب ویک فروشنده خوب الزاما یک معلم یا استاد خوبی در حوزه اموزش الکترونیکی نمی تواند باشد مگر اینکه درس استاد الکترونیکی شدن و معلم شدن را فراگرفته باشد..

مهندس و پزشک و وکیل و بازاریاب وفروشنده و هر کسی که میخواهد بصورت الکترونیکی یاد بدهد باید اول خودش معلمی و استاد شدن را به روش صحیح یاد بگیرد. 


مدیران باید تمامی مراحل آموزش الکترونیکی را در سازمان خود پیاده سازی و اجرا نمایند.تولید چند محتوا وانتشار به روشی غیر حرفه ای و غیر اصولی ، مخاطبان را نسبت به یادگیری و تغییر دلسرد می نماید.

آموزش و یادگیری باید جذاب، لذتبخش ، اثربخش ،  و همراه با دسترسی آسان به محتوا باشد.  

پایان داستان.

 


محتوای نو با تربیت تکنولوژیست های آموزشی، تشکیل اتاق فکر آموزشی ، تربیت تولیدکننده محتوای الکترونیکی و مشاوره و راهنمایی و منتورینگ در کنار سازمانتان ، کیفیت و اثربخشی دوره های آموزشی شما را تضمین می نماید.

 

کوچینک آموزش الکترونیکی در مراحل زیر امکان پذیر میباشد:

1.نیازسنجی آموزشی در سازمان

2.طراحی محتوای آموزشی

3.تولید محتوای الکترونیکی 

4.انتشار محتوای الکترونیکی

5.ارزیابی اثربخشی آموزشی 

جهت مشاهده تعرفه هر کدام از مراحل کوچینگ آموزش الکترونیکی اینجا کلیک کنید.

لیست مشتریان و نمونه کارها

رزومه مدرس دوره های تولید محتوای الکترونیکی